sufixaceOdvozování příponami – slovotvorný způsob, při kterém se základové slovo rozšiřuje „vzadu“ o slovotvorný morfém (sufix, příponu), který obměňuje lexikální význam i gramatický charakter tohoto slova. Sufixace se odvozují jména, zřídka slovesa.

Datum vytvoření: 14. 3. 2000
Datum aktualizace: 28. 6. 2006
Autor: -red-

Odkazující hesla: atematická flexe, malajský jazyk, tematická flexe.

Reklama: