patriarchát[Řečtina], forma prvobytně pospolných vztahů, charakterizovaná převládající úlohou muže v hospodářství, společnosti a rodině. Uněkterých etnik následoval po matriarchátu. Patriarchát vznikl v důsledku vývoje výrobních sil, růstu směny a vzniku soukromého vlastnictví. Žena byla zatlačena z oblasti základního hospodaření do sféry domácích prací. Pro patriarchát je typická patrilinearita, dále rozklad jednotného rodového hospodářství (při zachování zbytků původní pospolitosti), přechod od polygamního manželství k monogamii a vytváření patriarchálních velkorodin. Patriarchální vztahy dále upevnila postupující majetková diferenciace, vznik patriarchálního otroctví a počátky tříd. Zatfmco již J.J.Bachofen a po něm L.H.Morgan odmítli tradiční (od Platóna a Aristotela dochované) představy o prapůvodnosti patriarchátu, část etnografů se jich dosud přidržuje.

Datum vytvoření: 14. 3. 2000
Datum aktualizace: 6. 3. 2006
Autor: -red-

Odkazující hesla: eneolit, Ivan II. Asen, manželství, Mark Osipovič Kosven, prvobytně pospolná společnost, rodina, velkorodina.