eneolitStarověk / Archeologie
[Řečtina], pozdní doba kamenná (někdy chalkolit nebo doba měděná). Období v pravěku lidstva následující po neolitu. Společnost v důsledku nadvýrobku v zemědělské produkci (oradlo, závlahové systémy, zvýšení chovu a využití síly dobytka) rozvíjí svou výrobu (mimo jiné hlubinná těžba měděných rud a kvalitnější kamenné suroviny, hutnictví, slévačství, kovářství, první vozy) a směnu. Ve společenské dělbě práce převládli muži, vznikala patriarchální organizace; jde o počátek rozkladu rodového zřízení. V pokročilých oblastech (například v 5.–4. tisíciletí př.n.l. na Předním východě, v Egyptě) za výhodných podmínek (několikerá úroda, moře, dostupná ložiska rud), kdy docházelo i k větší koncentraci obyvatelstva ve velkých sídlištích městského charakteru, vyústil eneolit přímo do prvních státních útvarů. Na jiných územích, například ve většině Evropy, s méně příznivými přírodními podmínkami probíhal tento vývoj mnohem déle, urychlilo jej až ovládnutí železné metalurgie. Eneolit je univerzální etapou ve vývoji lidstva s množstvím konkrétních forem. U nás zaujímá eneolit konec 4. a 3. tisíciletí př.n.l.: tiszapolgárská kultura, nálevkovité poháry, kanelovaná keramika, kulovité amfory, řivnáčská kultura, jevišovická kultura, kult. Kosihy-Čaka, šňůrová keramika, zvoncovité poháry aj. – Ve Středomoří a na Předním východě je označení eneolit nahrazováno pojmem chalkolit; je to období předcházející vzniku prvních státních útvarů, v němž výrazným jevem jsou městská střediska s vyspělou řemeslnou výrobou, obchodem, kultovními místy a značně pokročilou diferenciací společnosti.

Datum vytvoření: 14. 3. 2000
Datum aktualizace: 20. 12. 2019
Autor: -red-

Odkazující hesla: bodrogkeresztúrská kultura, bronz, bronzová doba, broušená industrie, Chłopice-Veselé, egejské výtvarné umění, elektron, etážová nádoba, jantarová cesta, kamenná doba, kulovité amfory, lengyelská kultura, manželství, megality, Mersin, mohyla, nálevkovité poháry, neolit, pravěké umění, řivnáčská kultura, sekeromlat, šňůrová keramika, stéla, Stonehenge, Tušimice, zvoncovité poháry.

Sdílet: Facebook Twitter

Reklama: