řivnáčská kulturaPravěk
Archeologie, kultura mladšího eneolitu (polovina 3. tisíciletí př.n.l.), rozšířená ve středních a severozápadních Čechách. Je známa zvláště z výšinných opevněných sídliší (Řivnáč u Roztok u Prahy, Homolka u Stehelčevsi u Kladna), méně z žárových hrobů. Vynikající hrnčířství (džbány s měsíčkovitými uchy – ansa lunata).

Datum vytvoření: 14. 3. 2000
Datum aktualizace: 8. 9. 2006
Autor: -red-

Odkazující hesla: ansa lunata.