neolitStarověk
Mladší doba kamenná – univerzální vývojová etapa a významný předěl v dějinách prvobytné společnosti (někdy též označována jako neolitická revoluce). Produktivní hospodaření umožnilo rychlý růst populace, podmínilo společenskou dělbu práce a urychlilo další vývoj. Prvotních ohnisek vzniku neolitu nebylo mnoho – na Předním východě v 9. tisíciletí př.n.l. (pšenice, ječmen, kozy, ovce), v Mexiku v 8. až 5. tisíciletí př. n.l. (fazole, kukuřice), snad v Číně (proso). V sousedství brzy kolonizací vznikala druhotná centra (například Egypt, jihovýchodní Evropa), ovlivňující další oblasti (například středoevropská lineární keramika). Průvodním jevem neolitu je zakládání rodových obcí a pohřebišť (matriarchální rysy ve společenské organizaci), broušené kamenné nástroje, srpy, rozvoj hrnčířství a textilní výroba. Ve střední Evropě neolit začíná koncem 6. tisíciletí a končí v průběhu první poloviny 4. tisíciletí př.n.l. Dovršením vývoje v neolitu a současně základem nových vývojových tendencí byl eneolit (pozdní doba kamenná).

Datum vytvoření: 14. 3. 2000
Datum aktualizace: 31. 5. 2007
Autor: -red-

Odkazující hesla: ansa lunata, archeofyty, Bohuslav Novotný, Brno-Líšeň, broušená industrie, Devín, eneolit, holocén, kamenná doba, Kili Gul Muhammad, lengyelská kultura, maska, Mersin, Michalovce, periodizace pravěkých dějin, pravěké umění, sekeromlat, Sia, Tušimice, váza, viečanská kultura, Vikletice, vypíchaná keramika.

Sdílet: Facebook Twitter

Reklama: