neolitStarověk / Archeologie
Mladší doba kamenná – univerzální vývojová etapa a významný předěl v dějinách prvobytné společnosti (někdy též označována jako neolitická revoluce). Produktivní hospodaření umožnilo rychlý růst populace, podmínilo společenskou dělbu práce a urychlilo další vývoj. Prvotních ohnisek vzniku neolitu nebylo mnoho – na Předním východě v 9. tisíciletí př.n.l. (pšenice, ječmen, kozy, ovce), v Mexiku v 8. až 5. tisíciletí př. n.l. (fazole, kukuřice), snad v Číně (proso). V sousedství brzy kolonizací vznikala druhotná centra (například Egypt, jihovýchodní Evropa), ovlivňující další oblasti (například středoevropská lineární keramika). Průvodním jevem neolitu je zakládání rodových obcí a pohřebišť (matriarchální rysy ve společenské organizaci), broušené kamenné nástroje, srpy, rozvoj hrnčířství a textilní výroba. Ve střední Evropě neolit začíná koncem 6. tisíciletí a končí v průběhu první poloviny 4. tisíciletí př.n.l. Dovršením vývoje v neolitu a současně základem nových vývojových tendencí byl eneolit (pozdní doba kamenná).

Datum vytvoření: 14. 3. 2000
Datum aktualizace: 31. 5. 2007
Autor: -red-

Odkazující hesla: ansa lunata, archeofyty, Bohuslav Novotný, Brno-Líšeň, broušená industrie, Devín, eneolit, holocén, kamenná doba, Kili Gul Muhammad, lengyelská kultura, maska, Mersin, Michalovce, periodizace pravěkých dějin, pravěké umění, sekeromlat, Sia, Tušimice, váza, Veľké Raškovce, viečanská kultura, Vikletice, vypíchaná keramika.