holocénGeologie / Paleontologie / Archeologie

[Řečtina], postglaciál, doba poledová – nejmladší geologické období čtvrtohor, následující po pleistocénu. Jeho počátek je kladen nejčastěji na 10 000–10 500 let před dneškem. V holocénu vznikly kultury mezolitu, neolitu, doby bronzové a železné. Podle klimatických období se holocén dělí na preboreál, boreál, atlantikum, subboreál, subatlantik. Podnebí a rostlinstvo v celém holocénu jsou značně blízké nynějšímu.Datum vytvoření: 14. 3. 2000
Datum aktualizace: 12. 1. 2022
Autor: -red-

Odkazující hesla: boreál, čtvrtohory, postglaciál, recent, subfosilní, subrecent.