železná dobaStarověk
Tradiční označení historického období, kdy se začaly běžně využívat železné nástroje a zbraně. Počátky železné doby v egejské oblasti již v 11. – 10. století př.n.l., ve střední Evropě v 8. – 7. století př.n.l., v severní Evropě a na Dálném východě v 6. až 5. století př.n.l. Archeologicky se železná doba v Evropě dělí na starší halštatské a na mladší laténské období. Četná rudná ložiska podmínila rychlý rozvoj metalurgie a podstatně ovlivnila celkový vývoj. V železné době docházelo k výraznější majetkové a sociální diferenciaci („knížecí hroby“ a '"hrady“ u předků Keltů, u Skytů, Etrusků), v nejpříhodnějších oblastech se vytvářely státní útvary (Řecko, později Řím).

Datum vytvoření: 14. 3. 2000
Datum aktualizace: 1. 10. 2004
Autor: -red-

Odkazující hesla: Christian Jürgensen Thomson, halštatské období, holocén, jugoslávské výtvarné umění, laténské období, Ostroměř, periodizace pravěkých dějin, pravěké umění, římská říše.

Reklama: