mezolitPravěk / Archeologie

[Řečtina], střední doba kamenná, období vývoje paleolitických lovců v době poledové, holocénu (od konce 9. tisíciletí př.n.l.), které bylo ukončeno rozšířením neolitu v jihovýchodní Evropě 6. tisíciletí, ve střední Evropě v 5. tisíciletí a v severní Evropě ve 3. tisíciletí př.n.l. Po ústupu ledovců se změnilo přírodní prostředí (zvětšování lesních ploch), vymizela velká stádní zvěř, skupiny lovců a rybářů se pohybovaly v revírech a přizpůsobovaly své nástroje menší lesní zvěři. Usazovaly se přechodně na písčitých březích řek, jezer a moří (tam sběr měkkýšů). Pazourkové čepelky byly drobnotvaré (mikrolity), tvořily složené nástroje; byl domestikován pes. Pohřbená těla ve skrčené poloze byla často posypána okrem.Datum vytvoření: 14. 3. 2000
Datum aktualizace: 12. 1. 2022
Autor: -red-

Odkazující hesla: holocén, kamenná doba, núbijské výtvarné umění, periodizace pravěkých dějin, pravěké umění.