manželstvíEtnografie, historicky podmíněná a společností upravená forma vztahů mezi mužem a ženou, stanovící jejich práva a povinnosti vůči sobě navzájem, k dětem a ostatním příbuzným. Společenská podstata manželství je určena vládnoucími společenskými vztahy, podléhá vlivu politiky, práva, morálky a náboženství. Hlavním účelem manželství je založení rodiny jako základní jednotky společnosti. V minulosti bylo hlavním účelem zachování kontinuity příslušné příbuzenské skupiny (rodu). Manželství vzniklo ve středním nebo mladším paleolitu se vznikem rodového zřízení, nejstarší formou je polygamní skupinové manželství (muži jedné příbuzenské skupiny měli právo na pohlavní styk se všemi ženami druhé skupiny) spojené s exogamií. Postupně se vyvinulo párové manželství, kdy manželé žili každý ve své rodové skupině (dislokální manželství) nebo ve skupině ženy (matrilokální manželství) nebo ve skupině muže (patrilokální manželství). Dlouho se udržovaly různé přežitky skupinového manželství (sororát, polygamie). V eneolitu a později během rozpadu rodového zřízení vznikla patriarchální rodina a s ní monogamní manželství, které vytvořilo z rodiny základní hospodářskou jednotku společnosti. Posledním vývojovým stupněm je monogamní, tzv. malá (nukleární) rodina, jejíž rozvoj byl urychlen vznikem soukromého vlastnictví.

Datum vytvoření: 14. 3. 2000
Datum aktualizace: 20. 12. 2019
Autor: -red-

Sdílet: Facebook Twitter

Reklama: