rodinaMalá společenská skupina založená na manželství či pokrevním příbuzenství. Její členové (muž a žena, rodiče a děti, sourozenci, příbuzní, adoptované osoby) jsou spojeni společným soužitím, vzájemnou morální odpovědností a vzájemnou pomocí. Rodina je nejdůležitější formou organizace soukromého života. Její formy a funkce však závisí na výrobně společenkých vztazích a kulturní úrovni společnosti. Život rodiny je charakterizován specifickým spojením biologických, hospodářských, morálních, psychologických, právních a jiných procesů, v nichž se realizují jednotlivé funkce rodiny: reprodukční, ekonomická, výchovná, ochranná a další. Rodina zpětně působí na společenský život zvláště prostřednictvím výchovy mladé generace, ovlivňováním vývoje osobnosti členů rodiny a prací v domácnosti. Rodina je historickou kategorií. V počátcích vývoje prvobytné společnosti pravděpodobně neexistovala. Později vznikalo skupinové manželství (skupina žen provdaná za skupinu mužů), velkorodina, rozšířená rodina (rodiče a jejich děti s vlastními rodinami) a nukleární rodina (rodiče a děti) ve formě matriarchátu nebo patriarchátu. V třídní společnosti převládá patriarchální monogamie s podřízením rodiny a manželství především ekonomickým zřetelům. Nový typ rodinných vztahů se vytváří se vznikem proletariátu. V dnešní době vychází rodina ze zrovnoprávnění ženy ve všech oblastech života a zakládá se na principech lásky, vzájemné úcty a péče o výchovu dětí.

Datum vytvoření: 14. 3. 2000
Datum aktualizace: 10. 10. 2005
Autor: -red-

Odkazující hesla: manželství.

Sdílet: Facebook Twitter

Reklama: