proletariátPůvodně označení nemajetných římských občanů. Název pochází z latinského proles, tj. potomstvo – jejich jediným majetkem byli jejich potomci. Starořímský proletariát nemohl být zařazen ani do nejnižší majetkové třídy, byl přítěží pro římský stát, žil parazitickým způsobem života v městech z milodarů boháčů. V procesu proletarizace početně vzrůstal. Od sklonku 2. století př.n.l. byli proletáři přijímáni do armády jako žoldnéři.

Datum vytvoření: 14. 3. 2000
Datum aktualizace: 6. 9. 2006
Autor: -red-

Odkazující hesla: rodina.

Sdílet: Facebook Twitter

Reklama: