paleolitPravěk / Archeologie

[Řečtina], starší doba kamenná. Nejdelší úsek dějin lidstva s kořistnickým opatřováním potravy (lov, rybolov, sběr) ve starší části kvartérupleistocénu. Protože se dochovaly především kamenné nástroje (industrie), staly se pomůckou třídění paleolitu: nejstarší paleolit (před 2 miliony až 600 tisíci lety př.n.l. – valounová industrie, Homo habilis – člověk schopný), starý paleolit (600 tisíc až 250 tisíc let př.n.l. – hrubé pěstní klíny, Homo erectus – člověk vzpřímený), střední paleolit (250 tisíc až 40 tisíc př.n.l. – pěstní klíny, čepele, Homo sapiens neanderthalensis – pračlověk), mladý a pozdní paleolit – nesprávně epipaleolit (40 000–9 000 př.n.l. – rozvinutá čepelová industrie, výtvarné projevy, Homo sapiens sapiens – člověk soudobého typu).Datum vytvoření: 14. 3. 2000
Datum aktualizace: 7. 2. 2023
Autor: -red-

Odkazující hesla: Abbeville, Abrahám, Aljaška, Bohuslav Klíma, Brno-Stránská skála, české výtvarné umění, Dolní Věstonice, gravettien, industrie, kamenná doba, kanibalismus, Karel Absolon, Les Eyzies, magdalénien, manželství, maska, nucieus, Ostroměř, Pekárna, periodizace pravěkých dějin, pravěké umění, rakouské výtvarné umění, rod, rohovec, Sibiř, štípaná industrie, umění, venuše, Vézere.

Reklama: