Homo habilis[latina], člověk zručný – fosilní druh rodu Homo, člověk, z čeledi Homihidae; fylogeneticky nejstarší druh člověka. Homo habilis byl asi 120 cm vysoký, hmotnost asi 40–50 kg. Mozkovna je klenutá, objem 657 cm3; mozek je větší než u australopitéků. Zubní oblouk má tvar protáhlého U. Homo habilis byl plně přizpůsoben k chůzi po dvou nohou (bipedie). Kostra ruky i nohy je vyloženě lidská; kostra nohy měla pohybu schopný palec a podélnou i příčnou klenbu. Pravděpodobně se pohyboval vzpřímeně. Ruka je nejjednodušší skutečně lidskou rukou. Homo habilis byl schopen nejen používat ruce k uchopení předmětů podobně jako australopitekové, ale dokonce i nejjednodušší nástroje vyrábět. To je zcela nový prvek v antropogenezi. Anatomicky značně pokročilá stavba ruky Homo habilis prokazuje souvislost se stále zdokonalujícím se mozkem člověka. – Homo habilis žil ve stepích. Lovil různé živočichy, hlavně savce. Živil se i rostlinnou potravou. Zvýšený přísun bílkovin, hlavně živočišného původu, byl základem pro další rozvoj mozku. První kosterní pozůstatky Homo habilis nalezeny ve východní Africe 1959 – 1963 na nalezišti Olduvai v Tanzanii. Stáří se odhaduje na 1,9 -1,7 mil. let. Viz také člověk.

Datum vytvoření: 14. 3. 2000
Datum aktualizace: 2. 9. 2002
Autor: -red-

Odkazující hesla: Hominidae, Koro-Toro, paleolit, Prezinjanthropus, Rudolfovo jezero, sapientace.

Sdílet: Facebook Twitter

Reklama: