rodSociologie

Etnografie, genus, klan – základní jednotka společnosti, příbuzenská sociální, kultovní a výrobní skupina pokrevných příbuzných, kteří odvozují svůj původ v mateřské či otcovské linii od společného předka (mytického či reálného). Rod je exogamní, zpravidla se vyznačuje rodovým jménem, společným sídlem a hospodařením, vznikl patrně na rozhraní staršího a mladšího paleolitu z tzv. prvobytného stáda. Základními typy jsou rod mateřský a rod otcovský (základní jednotkou je patriarchální velkorodina, rod má funkci zejména sociální a kultovní), se vznikem plužního zemědělství a metalurgie nabývají významu vztahy teritoriální (sousedská občina), rodové vztahy se rozkládají.Datum vytvoření: 14. 3. 2000
Datum aktualizace: 24. 3. 2021
Autor: -red-

Odkazující hesla: gen., Joseph Pitton de Tournefort, římská říše.

Sdílet: Facebook Twitter

Reklama: