bodrogkeresztúrská kultura[Bodrogkerestúrská, podle archeologického naleziště Bodrogkeresztúr u Tokaje v severovýchodním Maďarsku], mladší skupina polgárského kulturního okruhu (starý eneolit, kolem roku 3000 př.n.l.) rozšířená (pohřebiště) v Uherské nížině a na východním Slovensku, proslulá měděnou metalurgií (například sekeromlaty).

Datum vytvoření: 14. 3. 2000
Datum aktualizace: 14. 12. 2019
Autor: -red-

Reklama: