Jan LucemburskýBiografie / Panovníci českých zemí

*10.8.1296 – †26.8.1346, od roku 1310 český král, manžel Elišky Přemyslovny, otec Karla IV. Jako český král, dosazený na trůn svým otcem římským králem Jindřichem VII. Lucemburským, potvrdil své postavení sňatkem s Eliškou Přemyslovnou a úspěšným tažením proti svému předchůdci Jindřichovi Korutanskému. Po smrti svého otce se zřekl nároků na říšský trůn a zaměřil se na překonání rozporů s českou šlechtou, která obsadila nejvyšší úřady v zemi a která se stavěla do opozice (skupina kolem Jindřicha z Lipé). Jan Lucemburský byl nucen přijmout roku 1318 v Domažlicích dohodu, která znamenala jeho kapitulaci před požadavky šlechty a potvrzovala omezení královské moci. Znechucen poměry v českém státě, zaměřil se Jan Lucemburský na zahraniční politiku a po roce 1320 pobýval většinou mimo Čechy. Získal Horní Lužici (1319–1329), Chebsko (1322), slezská knížectví (1327–1329). V roce 1335 se za peněžní náhradu zřekl titulu polského krále, který užíval jako dědictví po posledních Přemyslovcích. Neúspěšně se pokusil získat Tyrolsko (sňatkem svého syna Jana Jindřicha s Markétou Maultasch), částečně úspěšné bylo jeho proniknutí do severní a střední Itálie. V roce 1334 jmenoval svého syna Karla IV. markrabětem moravským a neoficiálně mu svěřil správu království, v roce 1341 jej prohlásil za svého právoplatného nástupce. Padl v bitvě u Kresčaku.Datum vytvoření: 14. 3. 2000
Datum aktualizace: 30. 7. 2020
Autor: -red-

Odkazující hesla: Antonín Moskalyk, Arnolfini, Beatrix Bourbonská, Bechyně, Bergamo, Berthold z Hennebergu, Brescia, Budyšínsko, Crécy-en-Ponthieu, Cremona, domažlický mír, Eliška Přemyslovna, Guillaume de Machaut, Huet z Viviers, Jan II. Dobrý, Jan z Vartenberka, Jindřich Javorský, Jindřich Korutanský, Jindřich VI., Jindřich VII. Lucemburský, Jindřich z Rožmberka, Karel IV., Lucca, Lucemburkové, Ludvík IV. Bavor z rodu Wittelsbachů, Lužice, Machault Guillaume, Markéta Opavská, Mühldorf am Inn, Nanker, Oldřich Pluh z Rabštejna, Pavia, Petr I. z Rožmberka, Petr z Aspeltu, půlgroš, řád německých rytířů, Ruthardové, Slezsko, Staroměstská radnice, trenčínská smlouva, Týřov, Václav Lucemburský, Velflovci, Vilém z Landštejna, Visconti, Vladislav I. Lokýtek, volební kapitulace, zeměpanské hrady.