Jindřich KorutanskýPanovníci českých zemí
*1265 – †2.4.1335, od roku 1295 korutanský a tyrolský vévoda, od roku 1306 zemský hejtman v českých zemích, v září 1306 se stal po vymření Přemyslovců českým a polským králem. Svůj nárok opíral o příbuzenství s Přemyslovci (jeho první manželkou byla dcera Václava II. Anna Přemyslovna) a většina české šlechty jeho nárok uznala. Římský král Albrecht I. Habsburský ale prohlásil České království za odumřelé léno, s nímž mnůže volně disponovat, a udělil je svému synu Rudolfovi. Jindřich Korutanský uprchl ze země. Rudolf I. Habsburský však v roce 1307 onemocněl a zemřel a za krále byl znovu uznán Jindřich Korutanský. Trvající zápas o přemyslovské dědictví mezi korutanskou a habsburskou stranou přerušilo nastoupení Jindřicha VII. Lucemburského na římský královský trůn. Následovníkem Jindřicha Korutanského se stal Jan Lucemburský.

Datum vytvoření: 14. 3. 2000
Datum aktualizace: 21. 1. 2009
Autor: -red-

Odkazující hesla: Bohuslav z Boru, Jakub Velfl, Jan Lucemburský, Markéta Maultasch, Menhardovci, Rudolf I. z rodu Habsburků.

Sdílet: Facebook Twitter

Reklama: