Jindřich z RožmberkaŠlechta
†4.7.1310, český šlechtic, syn Voka z Rožmberka. V letech 1276-1277 se jako mladík účastnil povstání Záviše z Falkenštejna proti Přemyslu II. Otakarovi, poddal se však králi a účastnil se na jeho straně bitvy u Suchých Krut. Po roce 1278 spojenec Rudolfa I. Habsburského až do ovládnutí dvora mladého Václava II. Závišem z Falkenštejna. Po Závišově pádu v roce 1289 opět v odboji proti panovníkovi, v roce 1290 uzavřel s Václavem II. mír. Po roce 1300 získal dědictvím Český Krumlov. Od roku 1301 nejvyšší komorník Českého království. Po vymření Přemyslovců v roce 1306 získal některé další statky, zejména královský hrad Zvíkov. Podílel se na volbě Jana Lucemburského.

Datum vytvoření: 14. 3. 2000
Datum aktualizace: 12. 7. 2006
Autor: -red-

Odkazující hesla: Rudolf I. z rodu Habsburků.