Staroměstská radniceHistorie / Architektura

Historické středisko a symbol pražské městské samosprávy, jedna z nejvýznamnějších památek Prahy. Staroměstská radnice byla prvním orgánem městské samosprávy v českém státě. Po neúspěšných pokusech na konci 13. století dosáhli pražští měšťané roku 1338 od Jana Lucemburského povolení ke zřízení radnice (Starého Města, tehdy Většího Města pražského). V letech 1367–1377, 1421–1424 a 1518–1528 byla sídlem ústřední samosprávy pražských měst. Za husitské revoluce se Staroměstská radnice stala diplomatickým a politickým centrem strany Pražanů a často i celých husitských Čech. Výrazem této její role byla i volba Jiřího z Poděbrad český králem na Staroměstské radnici. V pohusitském období byla až do roku 1547 ze Staroměstské radnice řízena politika českého městského stavu a Praha byla odvolací instancí pro česká města. Po potlačení odbojného hnutí českých stavů Ferdinandem I. Habsburským roku 1547 byla autonomie Prahy omezena ve prospěch panovníka a Staroměstská radnice sloužila i jeho úředníkům. Dne 21.6.1621 bylo před Staroměstskou radnicí popraveno 27 vůdců českého stavovského povstání. V období habsburského absolutismu se Staroměstská radnice postupně měnila v byrokratický nástroj státní moci. Roku 1784 se stala sídlem celopražského magistrátu. Městská samospráva byla obnovena teprve roku 1861 a po prvních obecních volbách se Staroměstská radnice stala centrem pražského českého měšťanstva a české buržoazie. Od roku 1918 je Staroměstská radnice sídlem samosprávy hlavního města Prahy. Staroměstská radnice je tvořena komplexem budov ze 14. až 19. století, jehož jádrem jsou domy Wolflina od Kamene a kramáře Kříže ze začátku 14. století, přestavěné ještě ve 14. století v novou radniční budovu s arkýřovou kaplí a čtyřbokou věží (dokončena asi roku 1364), na jejíž jižní straně byl instalován začátkem 15. století orloj, zdokonalený pak kolem roku 1490 a v následujících stoletích několikrát opravovaný. V 60. letech 15. století byly k radnici připojeny další dva domy a celý komplex byl přestavěn v pozdně gotickém slohu. K dalším přestavbám došlo v 17. a 18. století, v letech 1838 až 1848 bylo přistavěno neogotické severovýchodní křídlo (P. Nobile). Staroměstská radnice byla těžce poškozena za Pražského povstání 8.5.1945 nacistickými vojsky. Střelbou z tanků byla poškozena věž, kaple i orloj a vzniklý požár zcela zničil celé severovýchodní křídlo radnice. Ve zničených objektech došlo k velkým ztrátám zejména archivních dokumentů (archivní fond vytvářený městskou obcí od 13. století). V prosinci 1999 byl uveden do provozu nový výtah a zřízen bezbariérový přístup až na ochoz radniční věže.Datum vytvoření: 14. 3. 2000
Datum aktualizace: 25. 11. 2020
Autor: -red-

Odkazující hesla: Johannes Spiess, orloj, Pietro Nobile, Praha, Staroměstský orloj.Reklama: