Ferdinand I. HabsburskýPanovníci českých zemí
*10.3.1503 (Alcalá de Henares, Španělsko) – †25.7.1564 (Vídeň), od roku 1526 český a uherský král, od roku 1531 římskoněmecký král a od roku 1556 císař, syn Filipa I. Sličného. Obratný politik, usiloval o pevné spojení a centrální řízení svých získaných i zděděných zemí. Wormskou smlouvou z 21.4.1521 obdržel od svého bratra Karla V. Rakousko a část alpských zemí, roku 1522 Tyrolsko a habsburské země ve Švábsku (tzv. přední země). Ferdinand I. Habsburský odrazil útoky Turků, kteří po bitvě u Moháče (1526) ohrožovali jeho země. Zastupoval Karla V. v římskoněmecké říši. Od roku 1521 byl manželem Anny Jagellonské a po smrti jejího bratra Ludvíka Jagellonského, prosadil postupně dědičnost trůnu v Čechách a Uhrách. Cílem Ferdinandovy politiky bylo vytvoření centralizovaného státu spravovaného profesionální byrokracií, podřízenou absolutistické moci panovníka. Vytvářel svou vlastní administrativu nezávislou na stavovských orgánech, což zapříčinilo rostoucí spory mezi stavy a panovníkem a vedlo až ke stavovskému odboji. Po jeho zhroucení došlo k částečné změně poměru sil mezi stavovskou obcí a mocí panovníka, fungování stavovského systému se ale Ferdinandovi znemožnit nepodařilo. O rekatolizaci usiloval mírnými taktickými prostředky (zejména působením jezuitů). Augsburský mír z roku 1555 ale další rekatolizační snahy Habsburků v říši znemožňoval. Po svém korunování císařem římským se Ferdinand zaměřil na říšskou situaci a správou Čech pověřil svého syna Ferdinanda Tyrolského. Po králově smrti se ale jeho nástupcem stal syn Maxmilián II.

Datum vytvoření: 14. 3. 2000
Datum aktualizace: 4. 2. 2009
Autor: -red-

Odkazující hesla: Anna Jagellonská, dvorní kapela habsburská, dvorská rada, dvorská rada válečná, Filip I. Sličný, Habsburkové, Ján z Púchova, Jan Zápolský, Jana I. Kastilská, Jiří Wernher, Karel Štýrský, Karel V. z dynastie Habsburků, konfiskace, Kostkové, Ladislav z Lobkovic Popel, Ludvík Jagellonský, Maxmilián I. z dynastie Habsburků, Maxmilián II., Melichar Balassa, Oradea, Philippine Welserová, pošta, Praha, Ruthardové, šmalkaldská válka, Stanislav Thurzo, Staroměstská radnice, stavovská opozice, stavovský odboj v Čechách 1547, tajná rada, Václav Mitmánek, Václav z Ludanic, Vídeň, Zdeněk Lev z Rožmitálu.

Reklama: