šmalkaldská válkaTažení císaře Karla V. proti šmalkaldskému spolku. Na říšském sněmu v Řezně roku 1546 bylo uzavřeno válečné spojenectví Karla V., Ferdinanda I. a Mořice Saského. Na počátku války byly síly obou stran vyrovnané, po zásahu Mořice Saského získal Karel V. rozhodující převahu. V bitvě u Mühlbergu dne 24.4.1547 byl poražen a zajat Jan Fridrich, kapituloval i Filip Hesenský a šmalkaldský spolek se rozpadl.

Datum vytvoření: 14. 3. 2000
Datum aktualizace: 20. 10. 2006
Autor: -red-

Odkazující hesla: augšpurský interim.

Reklama: