Oradea

MapaMěsta a obce

Dříve Velký Varaždín geografie, město v západním Rumunsku, administrativní středisko judeţu Bihor, na Rychlém Kriši čítající 206 tisíc obyvatel (údaj z roku 2001). Průmysl těžební (bauxit), strojírenský, chemický, farmaceutický, nábytkářský, stavebních hmot, kožešnický, kožedělný. Dopravní křižovatka. Muzea, knihovny, divadla. Ve starověku dácké osídleni. Písemně doložena v roce 1114, součást uherského království. V 16.–17. století významné hospodářské středisko, sídlo biskupa a centrum humanismu v Sedmihradsku. Mírem v Oradei (německy Großwardein, maďarsky Nagyvárd) 24.2.1538 ukončen boj mezi Ferdinandem I. Habsburským a Janem I. Zápolským o uherský trůn (oběma byl ponechán titul uherského krále a území Uher bylo rozděleno na dvě části). Rozkvět města ukončen dobytím Turky v roce 1660. Od roku 1698 je součástí habsburské monarchie. Od 2. poloviny 19. století nastal průmyslový rozvoj, město se stalo střediskem dělnického hnutí a rumunského národního hnutí. Součást Rumunska od roku 1918.Datum vytvoření: 14. 3. 2000
Datum aktualizace: 2. 6. 2021
Autor: -red-

Odkazující hesla: Bihor.
Reklama: