pošta[Italština], obor spojů, který zajišťuje svými výkonnými jednotkami poštovní provoz, obstarává přijímání a doručování telegramů a telefonní provoz ve veřejných hovornách na poštách. Činnost pošt lze rozdělit na přemísťovací (listovní, balíková a poštovní poukázková), obstaravatelskou (platební a zúčtovací styk, důchodové, sázkové, inkasní a jiné služby) a obchodní činnost (rozšiřování tisku). Je zajišťována pomocí technické základny, kterou tvoří její přepravní síť (souhrn pošt, poštovních středisek, schránek a doručovatelů). Poštovní zařízení jsou známa již ze starověku, poštu jako zařízení státu založil roku 1464 ve Francii Ludvík XI.. U nás v roce 1526 zorganizoval poštu Ferdinand I. a v roce 1722 ji v celém Rakousku převzal stát.

Datum vytvoření: 14. 3. 2000
Datum aktualizace: 21. 11. 2007
Autor: -red-

Odkazující hesla: pošta.

Reklama: