stavební konstrukceKonstrukce staveb – nosná část stavby, postavená z prvků, jejichž tvar a rozměry jsou navrženy na základě výpočtů nebo zvoleny podle vzoru a zkušeností. Podle účelu se rozeznávají stavební konstrukce trvalé a dočasné. Podle funkce a statického působení jsou stavební konstrukce například betonová přehrada, deskové konstrukce, klenby, kopule, nosná stěna, nosník, opěrná zeď, panelová stavba, plnostěnný nosník, příhradová konstrukce, prutová soustava, rámová konstrukce, řetězovka, skořepinová konstrukce, tenkostěnná konstrukce, věšadlo, vzpěradlo, vzpínadlo, základová konstrukce. Stavební konstrukce jsou staticky určité, dají-li se počítat z podmínek rovnováhy stavby, a staticky neurčité, je-li třeba navíc uvažovat deformační (přetvárné) podmínky. Účinky pohyblivého zatížení, například na mosty, se řeší příčinkovými čarami. Prvky stavební konstrukce jsou například deska, kloub, nosník (trám), oblouk, opěra, panel, pilíř, prut, příčka, rám, sloup, spára, stožár, strop, stěna, styčník, styk. Podle staviva se stavební konstrukce dělí na betonové, dřevěné a ocelové konstrukce, spřažené nosníky (ocel s betonem), zděné a zemní konstrukce. Výpočtem stavební konstrukce se zabývá nauka o pružnosti, statika stavebních konstrukcí, dynamika stavebních konstrukcí, mechanika hornin a mechanika zemin.

Datum vytvoření: 14. 3. 2000
Datum aktualizace: 16. 8. 2006
Autor: -red-

Odkazující hesla: zděná konstrukce.

Reklama: