mechanika zeminTechnický obor zabývající se vyšetřováním fyzikálních a mechanických vlastností zemin, zejména jejich chováním a změnami, způsobenými technickou činností člověka. Zabývá se účinky vody na zeminy, zvláště filtrační stabilitou a konsolidací. V oboru zakládání staveb řeší mechanika zemin plochu základové spáry plošných základů, stabilitu svahů, tlaky na roubení a opěrné zdi, únosnost pilot, ve vodních stavbách stabilitu zemních hrází, v oboru dopravních staveb stabilitu zemních těles.

Datum vytvoření: 14. 3. 2000
Datum aktualizace: 12. 6. 2006
Autor: -red-

Odkazující hesla: stavební konstrukce, Zdeněk Bažant, zeminy.

Sdílet: Facebook Twitter

Reklama: