stropStavebnictví

Vodorovná konstrukce rozdělující budovu po výšce na jednotlivá podlaží nebo omezující shora interiér stavby a izolující toto podlaží zpravidla tepelně a zvukově, dimenzovaná pro zatížení odpovídající účelu prostoru nad ním, tíze stropu a podlahy. Základní typy zastropení jsou klenba a rovný strop. Strop se skládá z horní části (podlaha prostoru nad ním), střední části (konstrukce) a spodní části (podhledu). Podle druhu staviva se rozeznávají stropy betonové monolitické a montované, ocelové, dřevěné a cihelné. Monolitické betonové stropy jsou deskové, trámové, hřibové a zdvíhané. Trámové stropy jsou s viditelnými trámy, s podhle dovou deskou železobetonovou, s keramickými vložkami. Zdvíhané stropy se betonují na zemi a po zatvrdnutí betonu zdvíhají na předem postavených ocelových sloupech. Montované stropy jsou z plných nebo dutých stropních panelů. Ocelové stropy jsou z traverz, mezi které se vkládají betonové desky. Dřevěné stropy jsou z dřevěných trámů (stropnic), na něž je položen záklop z prken, násyp a podlaha; podhled tvoří pod bíjení z prken. Cihelné stropy jsou z nosníků profilu I, mezi které se vkládají ke ramické desky (hurdisky). Dříve se mezi nosníky profilu I vyzdívala valená cihelná klenba.Datum vytvoření: 14. 3. 2000
Datum aktualizace: 31. 8. 2023
Autor: -red-

Odkazující hesla: hurdiska, příčka, stavební konstrukce.