nosníkStavebnictví
Stavitelství, prvek stavební konstrukce namáhaný obvykle ohybem. Má tvar prutu, tj. tělesa, jehož délkový rozměr převládá nad oběma ostatními. Nosník se ukládá na podpory. Nosník s jedinou podporou, do které je vetknut, se nazývá konzola. Nosník se dvěma podporami se nazývá prostý nosník; je-li prodloužen přes podpory, je nosník s přečnívajícími konci. Nosník obloukový má osu zakřivenou. Nosník lomený má osu lomenou a nazývá se rám. Nosník o více podporách se nazývá spojitý nosník, vzdálenosti mezi jednotlivými podporami tváří pole spojitého nosníku. Uložení po celé délce má nosník na pružném podkladu. Podle použitého materiálu jsou například nosníky ocelové, železobetonové a dřevěné; podle uspořádání pak plnostěnné, příhradové, duté; podle spojování jsou kovové nosníky nýtované, šroubované, svařované; dřevěné nebo šroubované, sbíjené nebo lepené. Viz také oblouk; příhradová konstrukce;

Datum vytvoření: 14. 3. 2000
Datum aktualizace: 14. 7. 2006
Autor: -red-

Odkazující hesla: Clapeyronova věta, lomený nosník, nosná stěna, nosné části stavby, ocelový most, plnostěnný most, plnostěnný nosník, příčník, průhyb, průřezový modul, stavební konstrukce, tenkostěnná konstrukce, vazník, vzpěradlo, vzpínadlo, zavěšený most.

Sdílet: Facebook Twitter

Reklama: