mostKonstrukce sloužící k dopravnímu spojení dvou míst oddělených překážkou (řekou, údolím) nebo umožňující dopravu přes komunikaci bez úrovňového křižování. Slouží k dopravě pěší, silniční, železniční, průplavní, potrubní, k převedení kabelů a produktovodů. Části mostu jsou mostovka, nosná konstrukce a mostní podpěry. Podle druhu nosné konstrukce jsou mosty deskové, trámové, rámové, obloukové, visuté a závěsné; podle použitého materiálu mosty betonové (železobetonové), dřevěné, kamenné a ocelové. Zvláštním druhem jsou mosty pohyblivé, jejichž části na splavných tocích lze vztyčovat a sklápět kolem vodorovné osy, otáčet kolem svislé osy nebo zvedat ve vodorovné poloze, aby přes mostní čáru mohla projet nadrozměrná plavidla. Stavějí se také plovoucí mosty pontonové. Pěší dopravě slouží lávky. Mosty provizorní a vojenské, například pontonové, se sestavují z převozných mostních souprav, které se z mostních transportérů přes překážku vyklápějí, nebo se budují mosty dřevěné z místního materiálu. Mosty stavěné nízko nad terénem místo náspů a skládající se z mnoha polí se nazývají estakády. – Říční mosty jsou známé od starověku – pontonové mosty (Asýrie), krátkodobé dřevěné a posléze kamenné (především z římské doby). Od konce 18. století jsou nahrazovány postupně železnými, později železobetonovými konstrukcemi. K nejstarším mostům v České republice patří most v Písku (z pol. 13. století) a Karlův most v Praze (budovaný v letech1357-1391). Viz také kamenný most. Největší ocelový obloukový most v České republice je most ve Žďákově přes Vltavu z roku 1967 o rozpětí 330 m; dále obloukové betonové mosty v Podolsku přes Vltavu z 1942 o rozpětí 150 m a v Senohrabech přes Šmejkalku na dálnici D1 z roku 1948, 120 m, dvoupatrový železobetonový most z roku 1973 v Praze o délce 485 m přes Nuselské údolí, v jehož horním patře je vedena dálnice D1 Praha-Brno a ve spodním patře trasa C metra.

Datum vytvoření: 14. 3. 2000
Datum aktualizace: 13. 7. 2006
Autor: -red-

Odkazující hesla: španělské výtvarné umění, stavební konstrukce, zavěšený most.

Sdílet: Facebook Twitter

Reklama: