Soběslav I.Panovníci českých zemí
†14.2.1140, z dynastie Přemyslovců, od roku 1125 český kníže, syn Vratislava II. Před nástupem k moci žil často v emigraci v Polsku, získal od Vladislava I. jen dočasně různé úděly (v letech 1111–1114 Žatecko, 1114–1115 Hradecko, 1115–1123 jihozápadní Moravu). Byl zvolen českými velmoži za českého panovníka proti kandidatuře Oty II. Olomouckého, jehož se pokusil dosadit na český trůn vojenským zásahem římskoněmecký král Lothar III. Proti jeho intervenci se postavila celá česká země, Lothar III. byl obklíčen a poražen v bitvě u Chlumce (zároveň s ním byli zajati nebo padli přední severoněmečtí feudálové, mj. Albrecht I. Medvěd). Soběslav I. uzavřel s Lotharem III. mír, který pojišťoval nezasahování římskoněmecké říše do záležitostí českého státu. Jako Lotharův spojenec bojoval Soběslav I. roku 1128 proti Štaufům. Nechal nově opevnit Pražský hrad a další správní hrady (Tachov, Zhořelec). Roku 1130 potlačil spiknutí proti své vládě. Po Soběslavově smrti se jeho nástupcem stal synovec Vladislav II.

Datum vytvoření: 14. 3. 2000
Datum aktualizace: 8. 5. 2020
Autor: -red-

Odkazující hesla: Adléta Uherská, Görlitz, Lothar III., Lužice, Menhart, Ota II. Olomoucký, Soběslav II., Svatava z dynastie Piastovců, Tachov, Václav II., Vladislav I., Vladislav II..