Václav II.Biografie / Panovníci českých zemí
*1137 – †po 1192, z dynastie Přemyslovců, v letech 1190-1191 český kníže, nejmladší syn Soběslava I. Roku 1177 byl svým bratrem Soběslavem II. jmenován knížetem olomouckým, roku 1179 byl však zbaven vlády v Olomoucku českým knížetem Bedřichem. V roce 1182 byl povolán šlechtou do Čech, kde byl v roce 1184 zvolen knížetem, ale nepodařilo se mu dobýt Pražský hrad a získat vládu v celé zemi. Byl nucen odejít do zahraničí. Od roku 1186 žil v Čechách, patrně jako zástupce knížete Konráda II. Oty po jehož smrti byl uznán za panovníka. Roku 1191 byl svržen Přemyslem I. Otakarem. Roku 1192 jej obléhal na Pražském hradě, ale v důsledku dohody mezi Jindřichem Břetislavem a římsko německým králem Jindřichem VI. byl donucen opět opustit zemi. Později byl zajat v Míšni, kde zřejmě zemřel.

Datum vytvoření: 14. 3. 2000
Datum aktualizace: 9. 4. 2020
Autor: -red-

Odkazující hesla: Adléta Uherská, Gozzo z Orvieta, Ilja Prachař, Konrád II. Ota, Přemysl I. Otakar, Vladislav Jindřich, Záviš z Falkenštejna.

Reklama: