Vladislav JindřichPanovníci českých zemí
†12.8.1222, z dynastie Přemyslovců, v letech 1192–1193 a od roku 1197 moravský markrabě, roku 1197 krátce český kníže, syn Vladislava II.. Vládu na Moravě získal poprvé po svržení knížete Václava II. Byl zbaven moci Jindřichem Břetislavem a pobýval nuceně na jeho dvoře. Po smrti Jindřicha Břetislava byl českými předáky dne 22.6.1197 zvolen za panovníka. Jako český vládce si opět podřídil pražské biskupy a ukončil tradici jejich investitury řimskoněmeckými císaři (říší uznáno roku 1198, tím pražští biskupové přestali být říšskými knížaty). V prosinci roku 1197 vpadl do země jeho starší bratr Přemysl I. Otakar. Vladislav Jindřich se s ním dohodl o rozdělení vlády, postoupil mu Čechy a ponechal si Moravu a jako moravský markrabě a říšský kníže podporoval bratrovu politiku. Roku 1212 obdržel od římskoněmeckého panovníka jako symbolické říšské panství Möckern v Sasku (u Magdeburgu). Kolem roku 1202 založil velehradský klášter. Zemřel bez potomků, po jeho smrti převzal bezprostřední správu Moravy Přemysl I. Otakar.

Datum vytvoření: 14. 3. 2000
Datum aktualizace: 8. 5. 2020
Autor: -red-

Odkazující hesla: Jindřich Břetislav, Přemysl I. Otakar, Václav I..

Reklama: