Vladislav II.Biografie / Panovníci českých zemí / Šlechta

*1110 – †18.1.1174, z dynastie Přemyslovců, v letech 1140–1158 český kníže, 1158–1172 (jako Vladislav I.) český král. Syn Vladislava I. Byl dosazen na stolec českými předáky proti nárokům Vladislava, syna Soběslava I. Své postavení upevnil sňatkem s Juditou Durynskou z rodu Babenberků, s nimiž byl úzce spjat římskoněmecký císař Konrád III. Brzy po nástupu k moci se dostal do sporů s předáky, ve spojení s nimi propuklo roku 1442 povstání většiny Přemyslovců proti Vladislavovi II. a část českých předáků provolala za panovníka Konráda II. Znojemského. Dne 25.4.1142 byl Vladislav II. poražen v bitvě u Vysoké ve středních Čechách. Povstalci neúspěšně obléhali Pražský hrad, Vladislav II. si udržel vládu s podporou císaře Konráda III. Roku 1143 zpustošil Moravu a uzavřel mír s moravskými Přemyslovci. Českou zahraniční politiku úspěšně řídil pražský biskup Daniel I. 11.11.1158 obdržel Vladislav II. od císaře Fridricha I. Barbarossy dědičný královský titul, který však nebyl uznáván papeži. V letech 1158, 1161, 1162 a 1166–1168 se české vojsko účastnilo válek Fridricha I. Barbarossy v Itálii, z toho roku 1158 pod osobním vedením Vladislava II. dobytí Milána. Za vlády Vladislava II. byly zakládány nové kláštery, podporováno písemnictví, rozvíjelo se výtvarné umění. Z podnětu manželky Vladislava II. byl v Praze postaven první kamenný most (Juditin most přibližně v místě pozdějšího Karlova mostu). Došlo k dalšímu posílení moci tvořící se feudální šlechty, která roku 1158 poprvé vystoupila proti českému panovníkovi při obhajobě „zemských zvyklostí“ (politická spoluvláda, dobrovolnost při výpravách do zahraničí). Mezinárodní postavení českého státu se zkomplikovalo roku 1168 nástupem syna Vladislava II. Vojtěcha na arcibiskupský stolec v Salcburku. Fridrich I. Barbarossa se rozhodl oslabit příliš silný přemyslovský stát. Vladislav II. abdikoval roku 1172 ve prospěch svého syna Bedřicha, kterého nechal zvolit králem. Císař využil rozporů mezi Přemyslovci a docílil toho, že v Čechách nakonec nastoupil jen s knížecím titulem Soběslav II.Datum vytvoření: 14. 3. 2000
Datum aktualizace: 1. 11. 2020
Autor: -red-

Odkazující hesla: Bedřich, Daniel I., Děpolt, Jindřich Břetislav, Jindřich Zdík, Judita Durynská, Král český, křížové výpravy, Přemysl I. Otakar, Přemyslovci, Soběslav I., Soběslav II., Vladislav Jindřich.