Vladislav I.Panovníci českých zemí
†12.4.1125, z dynastie Přemyslovců, od roku 1109 (s přestávkou v letech 1118-1120) český kníže, syn Vratislava II. a Svatavy. Roku 1107 jej Svatopluk získal ke svržení Bořivoje II.. Po Svatoplukově smrti byl českými velmoži zvolen za knížete. V následujícím boji o trůn s dalšími přemyslovskými kandidáty (Bořivoj II., Ota II. Olomoucký) zprostředkoval mír na sjezdu v Rokycanech v lednu roku 1110 římskoněmecký král Jindřich V., který potvrdil vládu Vladislava I. Hlavním rivalem Vladislava I byl od roku 1110 jeho bratr Soběslav I., který se opíral o Polsko a Vladislavovy odpůrce z řad českých předáků. Roku 1114 vykonával Vladislav I. na svatbě císaře Jindřicha V. čestnou funkci číšníka (tzv. říšský arciúřad). Roku 1118 se zřekl vlády ve prospěch staršího bratra Bořivoje II. (podržel si vládu ve východních Čechách), v roce 1120 ho však opět svrhl. Před smrtí určil za svého nástupce Soběslava I., čímž byl opět porušen princip seniorátu vyhlášený Břetislavem I.

Datum vytvoření: 14. 3. 2000
Datum aktualizace: 8. 5. 2020
Autor: -red-

Odkazující hesla: Bořivoj II., Děpolt, Ota II. Olomoucký, Soběslav I., Svatava Česká, Svatopluk, Vladislav II..