Ota II. OlomouckýŠlechta
†18.2.1126, z dynastie Přemyslovců, olomoucký údělný kníže v letech 1090-1110 a 1113-1125, syn Oty I. Olomouckého, vnuk český knížete Břetislava I. Podporoval knížete Svatopluka, po jeho zavražděttí 1109 byt provolán vojskem (za válečné výpravy do Polska) český m knížetem. Tuto volbu však čeští předáci označili za neplatnou. Po smrti Vladislava I. si opět činil nárok na český trůn, větší část předáků však zvolila Soběslava I. Uchýlil se o pomoc k římskoněmeckému králi Lotharovi III. V řadách jeho vojska záhynul v bitvě u Chlumce.

Datum vytvoření: 14. 3. 2000
Datum aktualizace: 8. 5. 2020
Autor: -red-

Odkazující hesla: Soběslav I., Vladislav I..