Soběslav II.Panovníci českých zemí
†29.1.1180, z dynastie Přemyslovců, syn Soběslava I., v letech 1173-1178 český kníže. Po nástupu Vladislava II. uprchl z Čech a v roce 1148 byl při pokusu o převzetí vlády zajat a až do roku 1150 vězněn na Přimdě. Roku 1161 se zmocnil Olomouce, byl lstí zajat Vladislavem II. a opět vězněn (13 let) na Přimdě. Po Vladislavově abdikaci byl propuštěn a Fridrich I. Barbarossa jej v roce 1173 potvrdil jako českého panovníka. Po nástupu vlády v zemi byl neoblíben šlechtou, důvěřoval hlavně ministeriálům (býval nazýván "princeps rusticorum" – kníže sedláků, nižších bojovníků). Roku 1176 podnikl s polskou a uherskou pomocí ničivý vpád do Rakouska (odvlékání obyvatel do otroctví), za který byl dán papežem do klatby. Roku 1178 byl zbaven vlády v boji s knížetem Bedřichem.

Datum vytvoření: 14. 3. 2000
Datum aktualizace: 21. 1. 2009
Autor: -red-

Odkazující hesla: Adléta Uherská, Bedřich, Eliška Polská, Přemysl I. Otakar, Václav II., Vladislav II..

Sdílet: Facebook Twitter

Reklama: