RusovéVlastním jménem Russkije – největší východoslovanský národ (přes 137 milionů), v zahraničí žijí hlavně v USA, Kanadě, Francii. Rusové jsou potomky staroruské národnosti, vzniklé v 9.–13. století z východoslovanských kmenů v procesu vzniku staroruského státu (Kyjevská Rus). Formování ruské národnosti proběhlo ve 14.–15. století, centrem Moskevské veliké knížectví. Od 16.–17. století začali Rusové osídlovat dolní Povolží, Ural, severní Kavkaz a Sibiř, v 18. až 19. století pak Pobaltí, Černomoří, Zakavkazsko, Střední Asii, Kazachstán a Dálný východ. Se vznikajícími vztahy se v 2. polovině 18. století zformoval i ruský národ. Během vývoje se vytvořila řada etnografických skupin, lišících se některými prvky tradiční kultury a nářečím, největšími skupinami jsou severní, střední a jižní Velkorusové, dělící se dále na menší skupiny (Pomorové u Bílého moře, kozáci), zvláště skupiny tvoří Rusové na severní Sibiři, kulturně silně ovlivněni okolním původním obyvatelstvem (Jakuty, Evenky). Viz také ruský jazyk.

Datum vytvoření: 14. 3. 2000
Datum aktualizace: 7. 9. 2006
Autor: -red-

Odkazující hesla: Židovská autonomní oblast.

Reklama: