Rujana

MapaOstrovy
Německy Rügen – ostrov v Baltském moři největší ostrov Německa, 926,4 km2. Členité pobřeží, na severovýchodě křídové útesy (Königsstuhl, 122 m n.m.). S pobřežím spojen mostem a hrází (2,45 km) přes Strelasund do Stralsuadu. Písčité pláže, bukové lesy, četná přímořská rekreační střediska. Přístav Sassnitz (trajekt do Trelleborgu ve Švédsku) a Mukran (trajekt do Klajpedy v Litvě). Po ústupu ledovce ve střední době kamenné vznikla na Rujaně lützowská kultura (naleziště pazourků), z neolitu jsou dochovány kameny obklopené hroby, z doby bronzové mohyly. Od 6. století slovanské osídlení (zachováno 25 hradišť) kmene Raňanů, kteří vytvořili knížectví s náboženským centrem v Arkoně (Svantovítův kult), v 8. až 11. století jedno ze středisek moci pobaltských Slovanů (přístav Ralswieck – nálezy arabských mincí). Roku 1168 byla zničena Arkona Valdemarem I., raňanský kníže přijal křesťanství (založil kostely v Altenkirchenu a v Bergenu) a uznal dánskou svrchovanost. Součástí rujanského knížectví bylo i pevninské pobřeží, kde byl roku 1234 založen Stralsund. Do konce 14. století poněmčení Rujany, roku 1325 zdědili Rujanu vévodové pomořansko-wolgastští, v letech 1627-1630 vpád Valdštejnův, od roku 1648 Rujana součástí švédské koruny. Na vídeňském kongresu byla roku 1815 postoupena Prusku. Roku 1945 byla administrativně spojena s Meklenburskem, od roku 1952 součást kraje Rostock.

Datum vytvoření: 14. 3. 2000
Datum aktualizace: 9. 8. 2006
Autor: -red-

Odkazující hesla: Absalon, Hiddensee, Meklenbursko-Přední Pomořansko, polabsko-pobaltští Slované, Rostock, Rugievit, Stubbenkammer, Ummanz, Valdemar I. Veliký.


Reklama: