Valdemar I. VelikýBiografie / Šlechta
*14.1.1131 – †12.5.1182, od roku 1150 vévoda šlesvický, od roku 1154 kníže jutský a od roku 1157 dánský král. Zvítězil v dlouholetém krvavém boji o trůn a pak konsolidoval panovnickou moc. Roku 1162 složil lenní přísahu císaři Fridrichovi I. Barbarossovi, od něhož získal podporu proti saskému vévodovi Jindřichu Lvovi. Rozšířil své državy tažením proti Pobaltským Slovanům, roku 1168 dobyl Rujanu. Sjednotil dánský stát, roku 1181 potlačil rolnické povstání ve Skåne.

Datum vytvoření: 14. 3. 2000
Datum aktualizace: 9. 8. 2006
Autor: -red-

Odkazující hesla: Knut VI. Valdemarsson, Kodaň, Rujana.