Kodaň

MapaMěsta a obce / Hlavní města

Dánsky København – hlavní město Dánska a amtskommune Kodaň na Sjaellandu u Öresundu, 1350000 obyvatel (2003). Politické, kulturní, hospodářské středisko Dánska. Průmysl železářský, strojírenský, loďařský, textilní, oděvní, potravinářský, chemický, papírenský, porcelánu, elektrotechnický, pivovarnický. Obchodní středisko. Dopravní křižovatka (přístav, železnice, letiště Kastrup). Královský zámek, architektonické památky. Muzea, divadla, galerie, knihovny, akademie věd, glyptotéka. Univerzita, technika (založena roku 1829) a jiné vysoké školy. Zábavní park Tivoli. Připomínána od roku 1043 jako rybářská osada Havn. Roku 1167 ji dal Valdemar I. arcibiskupu Absalonovi, který tu vybudoval hrad na obranu proti námořním lupičům. Na ochranu hradu postupně vznikla osada Köbmandshavn (Portus Mercatorum), která roku 1254 získala první privilegia a rozvinula se ve významné obchodní centrum. V letech 1186-1416 (s krátkými přestávkami) v držení roskildského biskupa. Roku 1248 byla téměř zničena lübeckými vojsky, roku 1362 a 1368 hanzou, jíž šlo o likvidaci konkurenta. Roku 1416 přešla do držení krále a jako královské město obdržela roku 1422 městské právo, od roku 1443 se stala královským sídelním městem. Roku 1479 založil Kristian I. Oldenburský univerzitu. Roku 1661 získala Kodaň další rozsáhlá privilegia (například zrovnoprávnění měšťanů se šlechtou) za obranu v dánsko-švédské válce v letech 1658-1660. V roce 1728 a 1795 utrpělo město požárem, roku 1801 a 1807 bylo pobořeno při ostřelování britským loďstvem. Roku 1857 byla městská práva dále rozšířena, Kodaň dostala samosprávný statut, roku 1894 otevřen svobodný přístav. Za 2. světové války se stala, zejména od roku 1943, střediskem dánského protinacistického odboje, 5.5.1945 byla osvobozena Spojenci. Porcelánka založena roku 1763, od roku 1779 královská, významná je produkce konce 19. století, charakteristická jemnou barevností (modrá, šedá, hnědá), značena třemi vlnovkami pod glazurou.Datum vytvoření: 14. 3. 2000
Datum aktualizace: 30. 6. 2020
Autor: -red-

Odkazující hesla: Hans Egede, Johan Ludvig Heiberg, Sjaelland.
Reklama: