Meklenbursko-Přední PomořanskoMecklenburg-Vorpommern – spolková země Německa a historické území v severní části Německa. Původně osídleno Pobaltskými Slovany, od roku 1170 říšské knížectví pod knížecí dynastií Obodritů (Niklotovi potomci), ve 13.-14. století připojena část území Veletů a větší část Meklenburska poněmčena (zejména v důsledku kolonizace a rozvoje hanzovních měst). Roku 1348 bylo povýšeno na říšské vévodství, v roce 1549 byla uskutečněna reformace, roku 1628 Meklenbursko dobyl Albrecht z Valdštejna a obdržel je roku 1629 od císaře v léno, po vpádu Švédů se vrátilo původní dynastii (jéjí vláda potvrzena pražským mírem v roce 1635). Roku 1701 se Meklenbursko rozdělilo na vé tyvodství Meklenbursko Zvěřínsko (Schwerin) a Meklenbursko Střelicko (Strelitz), která byla po vídeňském kongresu roku 1815 povýšena na velkovévodství. V 19. století bylo Meklenbursko pod vlivem Pruska, v roce 1867 se stalo součástí severoněmeckého spolku a 1871 německého císařství. Za listopadové revoluce roku 1918 byla svržena dynastie, v roce 1934 byly obě části Meklenburska spojeny, v roce 1945 bylo Meklenbursko rozšířeno o Rujanu a Přední Pomořany, roku 1952 v důsledku nové správní organizace zaniklo a v roce 1990 bylo obnoveno jako spolková země s následnou změnou hranic v roce 1994.Datum vytvoření: 14. 3. 2000
Datum aktualizace: 28. 4. 2021
Autor: -red-

Odkazující hesla: Albrecht II. Meklenburský, Albrecht z Valdštejna, Demmin, Německo, Neubrandenburg, Rujana.

Sdílet: Facebook Twitter

Reklama: