Litva

MapaStáty / Evropa / V Evropě

Stát v Evropě.
Rozloha: 65300 km2.
Počet obyvatel: 3704 tis. (1998).
Hustota zalidněni: 57 obyv./km2.
Státní zřízení (rok vzniku): republika (1991).
Správní členění: 44 rajónů a 11 městských obvodů.
Hlavní město: Vilnius 516 tis. oby/kminá města (tis. obyvatel): Kaunas 415, Klaipéda 203.
Nejvyšší hora: Juozapine 294 m.
Významná řeka: Nemunas 937 km.
Hlavní etnické skupiny: Litevci 81%, Rusové 8%, Poláci 7%.
Průměrný přírůstek obyvatel: -0,3% (1991–1996).
Úřední jazyk: litevština.
Gramotnost: 98%.
Náboženství: římští katolíci 80%, pravoslavní.
Měna: 1 litas (LTL) = 100 centů.
Hospodářství: zemědělství, průmysl.
HNP na 1 obyvatele: 2280 USD.

Na území dnešní Litvy se usadily první baltské kmeny na počátku 2. tisíciletí př.n.l., první litevské státy vznikaly od 10. století. Oblast byla vystavena nájezdům Vikingů, od 13. století byla pod tlakem řádu německých rytířů. Expanzi řádu zastavil vznik Velkoknížectví litevského a postupné spojení Litvy s Polskem (1385 krévská unie, 1569 lublinská unie) v personální unii. Po trojím dělení Polska se Litva v 18. století stala součástí Ruska. Na konci 19. století se rozvinulo vlastenecké hnutí. Za první světové války Litvu obsadila německá armáda, v roce 1918 byla vyhlášena nezávislost (Ruskem uznána roku 1920). V meziválečném období měla země napjaté vztahy s Polskem, které obsadilo litevské hlavní město Vilnius. V roce 1923 Litva anektovala Klajpedu. Roku 1940 byla Litva obsazena sovětskou armádou a jako Litevská SSR včleněna do SSSR. V letech 1941–1944 byla země okupována Němci, po jejich porážce se stala opět součástí SSSR. Roku 1990 byla vyhlášena nezávislost, v roce 2004 země vstoupila do NATO a EU.Datum vytvoření: 26. 5. 2000
Datum aktualizace: 21. 11. 2020
Autor: mim

Odkazující hesla: Karaimové, Kaunas, Klajpeda, litevské výtvarné umění, Mykolas Sluckis, Panevežis, Rujana, Tadeusz Konwicki, Valdas Adamkus, Vilija, Vilnius.