Republika KarélieRepublika Karélie – leží na severu Ruska, u hranic s Finskem. Má 172400 km2 a 716281 obyvatel (2002), hlavně Rusů, Karelů a Bělorusů. Hlavním městem je Petrozavodsk. Průmysl je zde dřevařský, dřevozpracující, papírenský a celulózy, strojírenský, hutnický (železa a barevných kovů) a těžební (rudy železa, slída stavební hmoty). Jsou zde četné hydroelektrárny. Hustá síť železniční a lodní dopravy. Chová se zde dobytkek a kožešinová zvěř. Karélie byla v 9.-začátkem 12. století součástí Kyjevské Rusi, od 12. století Novgorodu, s nímž roku 1478 byla připojena k moskevskému knížectví. V 15.–17. století byla častý cíl švédských útoků. Začátkem 17. století byla severní část Karélie obsazena Švédy. V roce 1721 nystadským mírem byla vrácena Rusku. Sovětská moc byla ustavena v listopadu 1917-dubnu 1918 a její vítězství upevnila v březnu roku 1920 občanská válka. Od července roku 1941 do července roku 1944 byla obsazena nacistickými vojsky. V roce 1991, po rozpadu Sovětského svazu, začala republika používat současného postavení.

Datum vytvoření: 14. 3. 2000
Datum aktualizace: 10. 5. 2007
Autor: -red-

Odkazující hesla: Belomorsk, Petrozavodsk, severní válka.