Finsko

MapaStáty / Evropa / V Evropě

Stát v Evropě.
Oficiální název státu: Republika Finsko (Suomen Tasavalta, Republiken Finland).
Rozloha: 338145 km2.
Počet obyvatel: 5154 tis. (1998).
Hustota zalidnění: 15 obyv./km2.
Státní zřízení (rok vzniku): republika (1917).
Členství v někt. mezin. organizacích: OSN, EU, OECD.
Správní členění: 12 provincií (z nich Ålandy jsou autonomní).
Hlavní město: Helsinki/Helsingfors 516 tis. obyvatel.
Jiná města (tis. obyvatel): Espoo 187, Tampere 179, Turku 162.
Nejvyšší hora: Haltiatunturi 1324 m.
Významná řeka (jezera): Kemijoki 520 km; j. Saimaa 4377 km2, j. Inari 1102 km2, Päijänne 1065 km2.
Hlavní etnické skupiny: Finové 93%, Švédové 5,8%, Laponci.
Průměrný přírůstek obyvatel: 0,5% (1991–96).
Úřední jazyky: finština, švédština.
Gramotnost: 100%.
Náboženství: evangeličtí luteráni 86%, pravoslavní 1%, bez vyznání 12%.
Měna: 1 euro (€) = 100 centů.
Hospodářství: vyspělý průmysl a zemědělství.
HNP na 1 obyvatele: 23240 USD.

Předkové Finů přišli na území dnešního Finska v několika vlnách z východu, jihu i západu. Na počátku našeho letopočtu se finská společnost rozdělila do 4 skupin: Finové, Tavastiové, Karélijci a Laponci. Ve středověku byla země předmětem soupeření Ruska a Švédska. Ve 12. století byla část Finska připojena ke Švédsku, ve zbytku byl zaveden švédský společenský a právní systém. Ve 14. století byli zástupci Finska poprvé pozváni k účasti na volbě švédského krále. Po porážce Švédů Rusy bylo Finsko roku 1809 připojeno k Rusku jako autonomní Finské velkoknížectví. Pod vlivem bolševické revoluce v Rusku vypuklo v roce 1917 v Helsinkách povstání, parlament vyhlásil nezávislost. Rozkol mezi levicí a pravicí vyústil v krvavou občanskou válku, ve které vládní jednotky porazily komunisty. Roku 1919 byla vyhlášena republika. V roce 1939 bylo Finsko napadeno SSSR (Zimní válka), po porážce ztratilo část území. Ve snaze získat je zpět se stalo spojencem Německa a v letech 1941–1944 vedlo se SSSR neúspěšnou tzv. Pokračovací válku. Po druhé světové válce vyhlásilo Finsko neutralitu, jeho politiku však až do svého rozpadu ovlivňoval SSSR. V roce 1995 Finsko vstoupilo do EU. Po napadení Ukrajiny Ruskem v únoru 2022 podalo Finsko přihlášku do NATO.Datum vytvoření: 14. 3. 2000
Datum aktualizace: 9. 10. 2022
Autor: mim

Odkazující hesla: Armfeltové, Espoo, finská ovce, Halti, Haparanda, Helsinky, Imatra, Kevo, Kuopio, Kuopion, Lapin, nystadský mír, Oulu, Oulun, Pori, Republika Karélie, Saimaa, Švédové, švédský jazyk, Tampere, Tarja Halonen, Torne, Tornio, Turku, Turun-Porin, Vaasan, Vuoksi.