švédský jazykJazykověda
Švédština – jazyk skandinávské větve germánských jazyků. Spisovná, tzv. říšská švédština vznikla v 16. až 17. století ze středošvédských nářečí, zvláštní rysy má nářečí jižní (gutnické na Gotlandu) a východní (Finsko). Švédský jazyk má analytickou stavbu, melodický přízvuk, slovní zásoba se utvářela v 17.–18. století pod německým a francouzským vlivem. Mluví jím asi 10 milionů osob, je úředním jazykem ve Švédsku, druhým úředním jazykem ve Finsku.

Datum vytvoření: 14. 3. 2000
Datum aktualizace: 22. 10. 2006
Autor: -red-

Odkazující hesla: skandinávské jazyky.