Belomorsk

MapaMěsta a obce
Přístavní město v Rusku, patřící Republice Karélie, ležící na severu u hranic s Finskem. Počet obyvatel je 17000 (1970). Námořní přístav při ústí Bělomořsko-baltského průplavu do Bílého moře. Významá železniční křižovatka. Průmysl rybný, dřevařský a dřevozpracující.

Datum vytvoření: 14. 3. 2000
Datum aktualizace: 31. 5. 2006
Autor: -red-

Odkazující hesla: Bílé moře, Oněžský záliv, Severní ledový oceán.