RastislavPanovníci českých zemí
Rostislav – v letech 846-870 velkomoravský kníže, synovec a nástupce Mojmíra I. Po celou dobu vlády usiloval o upevnění Velkomoravské říše diplomatickými prostředky i aktivní obranou proti expanzi východofranské říše Ludvíka II. Němce. Politickými důvody byl motivován i jeho zájem o vytvoření vlastní církevní organizace, jejímiž tvůrci se stali roku 863 z Byzance povolaní bratři Konstantin a Metoděj. Svatoplukovou zradou byl Rastislav vydán franskému králi, zemřel ve vězení. Viz také cyrilometodějská misie.

Datum vytvoření: 14. 3. 2000
Datum aktualizace: 13. 1. 2009
Autor: -red-

Odkazující hesla: Michael III., Mojmírovci, Svatopluk, Velkomoravská říše.