MetodějBiografie / Náboženství
*asi 813 (Soluň) –†6.4.885 (Velká Morava), byzantský právník, diplomat, misionář a moravskopanonský arcibiskup. Na žádost knížete Rostislava byzantský císař Michal III. pověřil Metoděje a jeho bratra Konstantina působením na Velké Moravě. Bratři sestavili zvláštní slovanské písmo (hlaholici) a usilovali o zavedení slovanské liturgie. Položili základ ke vzniku samostatné církevní organizace na území Velké Moravy a Panonie. Předpokládá se, že Metodějovo hlavní působiště (a nejspíš i místo pohřbu) mohlo být buď v Mikulčicích nebo v jiné lokalitě, která je jinými vědci považována také za možné knížecí centrum Velké Moravy – Staré Město u Uh. Hradiště; Metodějovým působištěm (a místem pohřbu?) zde by pak mohly být Sady u Uh. Hradiště. Z pramenů víme, že byl pohřben „v hlavním velikém chrámu na levé straně ve stěně za oltářem bohorodičky“, pohřební obřady byly vykonány v latině, řečtině a slovanském jazyce. K tématu viz také cyrilometodějská misie.

Datum vytvoření: 14. 3. 2000
Datum aktualizace: 5. 7. 2001
Autor: -red-

Odkazující hesla: Boris I., Bořivoj I. z rodu Přemyslovců, bulharská literatura, česká literatura, cyrilometodějská misie, Kliment Ochridský, Kocel, Michael III., Mikuláš I., Naum, Přemyslovci, Rastislav, slavistika, Svatopluk, Svatý Cyril, Velkomoravská říše.

Reklama: