Bořivoj I. z rodu PřemyslovcůBiografie / Panovníci českých zemí
*mezi 852 až 855 – †mezi 888 až 891, z rodu Přemyslovců, český kníže. V době největšího rozmachu Velké Moravy byl jmenován vládcem středočeského území. V Levém Hradci založil první křesťanský kostel v Čechách. Jeho politika narazila na odpor velmožů, proto se načas uchýlil na Moravu pod ochranu knížete Svatopluka. Podle legendy přijal roku 883 křest od moravského arcibiskupa Metoděje. Po vojenském zásahu velkomoravského knížete se Bořivoj I. mohl vrátit do Čech a na skalním ostrohu nad velkým obloukem řeky Vltavy založil nový hrad – Prahu a kostel zasvěcený Panně Marii. Jeho manželkou byla kněžna Ludmila, pocházející pravděpodobně z kmene Pšovanů. Po Bořivojově smrti převzal na krátkou dobu vládu kníže Svatopluk, po něm asi v roce 894 Bořivojův syn Spytihněv I.

Datum vytvoření: 14. 3. 2000
Datum aktualizace: 3. 3. 2020
Autor: -red-

Odkazující hesla: Ludmila, Pražský hrad, Přemyslovci, Spytihněv I., Svatopluk, Vratislav I..

Reklama: