Svatý CyrilBiografie / Náboženství
*826/827 (Soluň) –†14.2.869 (Řím), Konstantin, byzantský učenec, misionář, mj. vyslanec u Arabů; mnich. Spolu s bratrem Metodějem byl pověřen byzantským císařem Michalem III. misijním působením ve Velkomoravské říši a v Panonii. Položil základy samostatné církevní organizace na území Velkomoravské říše. Sestavil slovanské písmo hlaholici (glagolici). Prosazoval proti bavorskému duchovenstvu slovanskou liturgii. V závěru svého života, kdy již byl nemocen, se v průběhu své cesty do Říma rozhodl v tomto městě zůstat, vstoupil do kláštera a přijal jméno Cyril. Je pochován na pravé straně oltáře v kostele sv. Klimenta v Římě. Viz také cyrilometodějská misie.

Datum vytvoření: 14. 3. 2000
Datum aktualizace: 4. 3. 2020
Autor: -red-

Odkazující hesla: bulharská literatura, česká literatura, cyrilometodějská misie, Kliment Ochridský, Kocel, Michael III., Mikuláš I., Rastislav, slavistika, Velkomoravská říše.