Mojmír I.†846, první známý velkomoravský panovník, který vládl od roku 830. V roce 831 přijal křest v bavorském Pasově. V letech 833–836 ovládl Nitransko a vypudil odtud knížete Pribinu, tím rozšířil podunajské a moravské centrum svého knížectví dále na východ.

Datum vytvoření: 14. 3. 2000
Datum aktualizace: 13. 1. 2009
Autor: -red-

Odkazující hesla: Mojmírovci, Pribina, Rastislav, Velkomoravská říše, Zalavár.